forskningsrelaterat.hb.se
Registrera i BADA
Snart är dags att registrera i BADA igen om man inte redan gjort det. Sista dagen att registrera årets publikationer inför årsredovisningen och det årliga uttaget är den 17. januari 2014. Du kan re…