forskningsrelaterat.hb.se
Negativa resultat = inget resultat, eller bidrag till kunskap?
Negativa resultat, resultat som inte stödjer den uttalade hypotesen eller resultat som faller för långt ifrån det förväntade resultatet tas sällan med i analysen. De blir inte publicerade lika ofta…