forskningsrelaterat.hb.se
Genomslagskraft av OA-publicerad forskning
En fråga som alltid väcker diskussion är om open access-artiklar citeras i större utsträckning än artiklar publicerade i traditionella tidskrifter. Det är också en fråga som det finns en del skrive…