forskningsrelaterat.hb.se
Forskarstöd vid BLR
För ett år sedan formades en grupp på BLR som skulle undersöka vilken forskarstöd som BLR skulle kunna erbjuda sina forskare och forskarstuderande. Det pratas mycket om högskolans ambitioner på att…