forskningsrelaterat.hb.se
Chef i en högpresterande kultur
Päivi Riestola, PED, spikade sin avhandling: Chef i en högpresterande kultur: implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter, på entréplanet i biblioteke…