forskningsrelaterat.hb.se
Syftet med SwePub?
Forskningspublikationer som registreras i BADA exporteras till SwePub dit även andra lärosätes forskningspublikationer exporteras. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att vidareutveckla SwePub …