forskningsrelaterat.hb.se
COPE – Committee on publication ethics
COPE – en kommittee om publiceringsetik – erbjuder råd till redaktörerna om olika aspekterna av publikationsetik, speciellt hur forskningsetiska frågor kan hanteras. COPE har en databas…