forskningsrelaterat.hb.se
Kurs i EndNote
BLR ordnar en kurs i referenshanteringssytemet EndNote. Lär dig grunderna i hur du använder verktyget. Tid: 27/9 Klockan: 9-12 Lokal: J418 Anmälan: senast 25/9. OBS! Begränsat antal platser –…