forskningsrelaterat.hb.se
Forskaren på språng
Både forskare och doktorander har ett ganska fritt arbetsliv i bemärkelsen att det finns inte behov av att finnas på den designerade arbetsplatsen varje dag. Forskare har ett mobilt arbete. Om det …