forskningsrelaterat.hb.se
Problemet med impact factor
Alla vill publicera sin artikel i en tidskrift med en hög impact factor. En hög impact factor betyder att tidskriftens artiklar har citerats av andra. Dock har det visat sig att när vetenskaplig pu…