forskningsrelaterat.hb.se
Två disputationer idag
Det är alltid lite spännande med disputationer och idag har Institutionen för pedagogik två disputationer: Goran Puaca med sin avhandling om hur tidiga utbildningsval skapar problem för unga. Han h…