forskningsrelaterat.hb.se
8 miljoner till hållbar stadsutvecling
Vinnova, Sveriges innovationsmyndlighet, har beviljat åtta miljoner kronor till Innovationsplattform Norrby. Projektet handlar om stadsutveckling i en ny stadsdel , Världsstaden, i nedre Norrby här…