forskningsrelaterat.hb.se
Forskningsetik
Säkerhet är något som forskare inom biologisk forskning måste tänka på så att resultaten inte används för t.ex. biologisk terrorism. Frida Kuhlau har i våras disputerad vid Uppsala universitet på e…