forskningsrelaterat.hb.se
DORA – Declaration on Reseach Assessment
DORA är en deklaration för att, som de själva säger det, putting science into the assessment of research. Ofta används Journal Impact Factor (JIF) för utvärdering av forskningens effekter/kvalitet.…