forskningsrelaterat.hb.se
IEEE förnyar
IEEE Xplore Digital Library har uppdaterat sin gränssnitt och gjort sin open access megatidskrift IEEE Access tillgänglig i IEEE Xplore. IEEE Access är en multidisciplinär tidskrift inom bl.a. tekn…