forskningsrelaterat.hb.se
Publicera!
Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor är en ny rapport från Svensk biblioteksförening som är skriven av Helena Francke, lektor vi Bibliotekshögskolan. Rapporten ha…