forskningsrelaterat.hb.se
Testa andras resultat
För någon vecka sedan meddelade Nature att fr.o.m. början av maj kommer de att skärpa kraven för hur forskare bör skriva sina artiklar, speciellt inom livsvetenskaperna (Life Sciences). Bakgrunden …