forskningsrelaterat.hb.se
Vad får du publicera i BADA?
Jag fick ett samtal från en orolig doktorand om att hon inte skulle få registrera sina artiklar och andra publikationer i BADA, att det skulle förlagen inte tycka var ok. Det du gör i BADA är att d…