forskningsrelaterat.hb.se
Framtidens publicering
Vetenskaplig publicering har inte gått igenom några revolutionerande förändringar sedan vi lärde oss att trycka. Nu är vi mitt i en stor förändring och den består av online-publicering, molnet och …