forskningsrelaterat.hb.se
Språkgranskning
Jag fick vidarebefordrat ett mail som en doktorand hade fått från ”Forsknings och manuskriptexperterna av amerikansk och brittisk stil (FMABS)” [sic] där hon erbjuds språkgranskning. Det fanns någr…