forskningsrelaterat.hb.se
Från Summon och Google Scholar till Endnote
Endnote är ett referenshanteringsprogram som Högskolan i Borås tillhandahåller för sina studenter och forskare. Programmet förenklar din referenshantering och kan hjälpa dig hantera dina bibliograf…