forskningsrelaterat.hb.se
Resurstilldelning baserat på publikationer
I dagarna är det meningen att alla högskolor och universitet ska skicka in ett remissvar på rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor av professorn Anders Flodstr…