forskningsrelaterat.hb.se
ORCID – ett internationellt ID för forskare
Idag lanseras Open Researcher & Contributor ID (ORCID). Det är en non-profit organisation med syftet att skapa ett globalt register med unika ID:n för forskare. Du kan själv registrera dig hos …