forskningsrelaterat.hb.se
Open Access + Open Educational Resouces
Open access och open educational resources (OER) är kärnan i att göra kunskap fritt tillgängligt. OER definieras enligt UNESO som ”technology-enabled, open provision of educational resources for co…