forskningsrelaterat.hb.se
DOAB – Böcker öppet tillgängliga
För snart en vecka sedan lanserades Directory of Open Access Books (DOAB) som är ett komplement till Directory of Open Access Journals (DOAJ). DOAB är en service för att tillgängliggöra och samla v…