forskningsrelaterat.hb.se
Den norska modellen och varning för oseriösa tidskrifter
Högskolan i Borås håller på med arbetet att revidera sin publiceringspolicy. Då tittar vi t.ex. på hur andra lärosätens policys ser ut, vad vi vill uppnå med policyn och hur vill vi dela resurser t…