forexmientay.com
Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 11/07/2018 - Forex miền tây
EUR / USD Trong ngày: mức giảm điểm chiếm ưu thế. Xoay vòng: 1,1750 Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.1750 với mục tiêu ở mức 1.1705 & 1.1690 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: ở trên 1.1750, tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.1770 và 1.1790 là mục tiêu.Read More