forexmientay.com
Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 02/8/2018 - Forex miền tây
EUR / USD Trong ngày: chịu áp lực. Xoay vòng: 1,1680 Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.1680 với mục tiêu ở mức 1.1650 và 1.1635 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: ở trên 1.1680, tìm kiếm tăng điểm tiếp theo với 1.1700 & 1.1720 là mục tiêu. Nhận xét: điểm ngắtRead More