foraeldre.lgbt.dk
Velux Fonden hjælper ældre LGBT+ -personer
Velux Fonden har bevilliget midler til et projekt, som skal fremme værdighed og livskvalitet for ældre LGBT+ -personer – en minoritetsgruppe som ofte er særlig udsat og sårbar i alderdommen, men so…