foraeldre.lgbt.dk
Danmark ikke forpligtet af WHO’s sygdomsliste
Den 3. januar 1981 fjernede Danmark homoseksualitet fra listen over sygdomme. Dette var knapt ti år før WHO fjernede kategorien i maj 1990. Danmark har yderligere mindst to gange fraveget WHO’s lis…