folkoteka.org
Obelodanjena šokantna tajna Vesne Rivas
Obelodanjena šokantna tajna Vesne Rivas Zanimljivo je da su se tokom emisije javila čak dva gledaoca koji su tvrdili da je Rakac rekao istinu.