folkebevaegelsen-aarhus.dk
Regerings jurister: Ingen folkeafstemning
Sammenfattende er det Justitsministeriets opfattelse, at der for Danmarks vedkommende ikke med Lissabon-Traktaten overlades nye beføjelser til Unionen. Det er endvidere Justitsministeriets opfattel…