fluffycoons.pl
Nasze dziewczyny wolne od dysplazji | Our girls has not dysplasya - Fluffy Coons * PL | Anna Jakubik
!!!!!!!!!!!!Wspaniała wiadomość z dzisiaj !!!!!!!!!!!!! Roxette, Celina i Xixi miały wykonane badanie na dysplazję, cała trójka ma ładne bioderka i jest wolna od dysplazji 🙂 !!!!!!!!!!!! Great news from today !!!!!!!!!!!!! Roxette, Celina and Xixi had to perform the test for dysplasia, all three have nice hips and is free of dysplasia 🙂 Podobne