fluffycoons.pl
Siedem lat minęło, jak jeden dzień... | Seven years has passed like one day... - Fluffy Coons * PL | Anna Jakubik
Pierwsze kocięta Maine Coon urodzone w naszej hodowli kończą dzisiaj siedem lat. Siedem lat doświadczeń. Dziękujemy! The very first Maine Coon kittens born in our cattery turning seven years today. Seven years of experience. Thank you!