fluffycoons.pl
Nie ma to jak kochająca babcia | There's nothing like a loving grandmother - Fluffy Coons * PL | Anna Jakubik
Obecnie w hodowli mamy kocięta aż z 3 miotów. Nasza kochana Wiesia - GIC AFRODYTA Fluffy Coons *PL jest mamą miotu W oraz babcią miotów X i Y :) Currently in the cattery we have kittens from 3 litters. Our beloved Wiesia - GIC AFRODYTA Fluffy Coons * PL is a mother of litter W and grandmother of litters X and Y :)