flow.bg
flow.bg9 неща, които ви показват, че до вас не са подходящите хора
Какъв ще станеш до голяма степен зависи до голяма степен с какви хора си заобиколен. Животът решава кой да се появи до теб, но твой е изборът кой да остане, кого да допуснеш до себе си… Казан…