flow.bg
Не всяко падане е падение, но всяко падане е еволюция
Не всяко падане е падение, но всяко падане е еволюцияЗащо искаш да бъдеш идеален? Защо си мислиш, че някой го очаква от теб? Защо си мислиш, че някой под лупа следи за твоите грешки? И посл…