flm.sk
Kto sme? - Front Ľavicovej Mládeže
Sme združenie mladých ľudí hlásiacich sa k radikálnej ľavici. Cítime, že so súčasnou kapitalistickou spoločnosťou niečo nie je v poriadku. Vidíme, že dnešný svet je postavený na konzume, honbou za ziskom, vykorisťovaní a nespravodlivosti. V Európe opäť silnie fašizmus a militarizácia a my, členovia FĽM, to chceme zmeniť. Našim cieľom je vybudovanie sociálne spravodlivej spoločnosti …