flis.org.pl
Otwarte Pracownie Twórcze OpenLAB Głogów - FLIS
W ubiegłych latach kalendarzowych (2010-obecnie) zorganizowaliśmy szereg działań za zakresu animacji kultury i edukacji poza-formalnej. Były to głównie warsztaty, zajęcia edukacyjne i rozwijające w zakresie muzyki, plastyki, fotografii, rękodzieła, ceramiki, robotyki, stolarki, filmu, itp. Organizowaliśmy także koncerty, happeningi, festiwale, m.in. 5 edycji festiwalu Glogoff Streetz Jam, seria happeningów plastycznych „Miasto Mówi”. W wyniku tych działań …