flis.org.pl
Zostaw 1% w powiecie głogowskim – zaproszenie do udziału w kampanii społecznej - FLIS
Od roku 2011 Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych realizuje autorską, coroczną kampanię społeczną „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”. Działania kampanijne skierowane są do wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu i mają na celu zachęcenie mieszkańców do wsparcia organizacji pożytku publicznego z naszego regionu poprzez przekazanie na ich rzecz jednego procenta podatku.