flis.org.pl
Pracowania Organizacji Pozarządowych POP - FLIS
W maju 2013 rozpoczął się projekt „Pracownia Organizacji Pozarządowych POP” realizowany przez Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Głogowie. Projekt skierowany jest do działaczy organizacji pozarządowych z terenu powiatu głogowskiego.