flis.org.pl
Aktywny Senior - Seniorze! Nie bądź sztywny - bądź AKTYWNY!
Od 5 listopada 2012 trwa projekt „Aktywny Senior” realizowany przez Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych wspólnie ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma na celu zaktywizowanie osób po 60 roku życia oraz zaangażowanie ich w działalność na rzecz społeczności lokalnej.