flis.org.pl
Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDO - FLIS
Z inicjatywy Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych zostało powołane RONDO - Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych, którego celem jest reprezentacja organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i powiatu głogowskiego.