fkbob.cz
Pařit ve jménu Páně
(bob) Uprostřed Abúdži – města na klíč – leží a stojí proti sobě lautr nová mešita a lautr novej kostel. Nigérie je totiž chronicky rozdělená mezi muslimský sever a křesťanský jih. Abúd…