fjerritslevugeavis.dk
Stadig mad udefra til plejehjem - Fjerritslev Ugeavis
Kommunalbestyrelsen har valgt at forlænge aftalen med Det Danske Madhus, der til daglig leverer mad til kommunens plejehjem, med endnu et år. I 2017 blev alle køkkenerne på kommunens syv plejehjem renoveret for 2,3 millioner kroner. Pengene kom fra en statspulje og planen var, at når den oprindelige aftale med Det Danske Madhus, udløber iLæs mere