fjerritslevugeavis.dk
Besøg "Tørvebisserne" i autentiske omgivelser - Fjerritslev Ugeavis
11. Juli og de næste to onsdage vil “Tørvebisserne” fra Moselauget igen vise, hvordan det foregik i mosen for mere end 50 år siden. I det arbejdende moseskær kan man se de forskellige håndredskaber til tørvefremstilling blive demonstreret. Det gamle lokomotiv kører ud efter tørvesmuld og returnerer til det hestetrukne gang værk, hvor der fremstillesLæs mere