fjerritslevugeavis.dk
Ældrerådet hedder nu Seniorrådet - Fjerritslev Ugeavis
Ældrerådet i Jammerbugt Kommune findes ikke længere, da det fremover skal hedde Seniorrådet. Navneændringen sker efter indstilling fra Ældrerådet, der ofte oplever, at Ældrerådet er blevet sammenblandet med Ældre Sagen. Navneændringen blev behandlet i social- og sundhedsudvalget, der udtrykte bred opbakning til en ændring. Blandt andet fordi, det nye navn opleves bedre “i tråd medLæs mere