fjaletejetes.com
Çfarë do të thotë të jesh bërë në shëmbëlltyrën e Perëndisë? - Fjalet e Jetes
Ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe rënia e qënieve njerëzore në mëkat tek Zanafilla 3 nuk e shkatërroi këtë shëmbëlltyrë por e shpërfytyroi. Kjo është premisa ime. Teksti që tregon se jemi në shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe vazhdojmë të jemi në këtë shëmbëlltyrë do ishte Zanafilla 1:27.