fjalajone.com
‘Shqipëria vend i sigurtë’- Mos kërkoni më azil në Itali
Shqipëria është një vend i sigurtë. Për qeverinë italiane, të gjithë shqiptarët që do të mundohen të kërkojnë azil nuk do ta marrin këtë të drejtë dhe do të kthehen brenda 4 muajsh në vendin e tyre…