fjalajone.com
Ndërhyn Prokuroria e Athinës për fondet “sekrete” të Ministrisë së Jashtme dhënë mediave shqiptare
Kryetari i Prokurorisë së Athinës, Vangelis Ioannidis, udhëzoi sigurinë e shtetit për të hetuar veprimin e mundshëm të ndjekjes penale. Ndërhyrja e prokurorit u shkaktua nga rrjedhja e fondeve sekr…